Voorwaarden
!

Voorwaarden

Algemeen
HappyKids webshop is een online shop-concept voor iedereen die graag online shoppen. In onze wepshop vind je informatie over de HappyKids cursussen en workshops en veel leuke eigen gemaakte artikelen.

Aansprakelijk
HappyKids aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, door handelingen en/of beslissingen veroorzaakt door de informatie op onze websites.

HappyKids probeert er altijd voor te zorgen dat de informatie op de website juist en up-to-date is. HappyKids doet altijd haar best om de genoemde websites te controleren op relevantie en onderwerp. Desondanks kunnen wij je nooit garanderen dat er geen onjuiste informatie staat op de site.

Jouw gegevens
Om gebruik te kunnen maken van een aantal HappyKids diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Het is mogelijk dat je geen gebruik kunt maken van sommige diensten als je geen persoonsgegevens aan HappyKids verstrekt.

Bij het inschrijven geef je ons je persoonlijke gegevens. Ben je ingeschreven, dan moet je er zelf voor zorgen dat je gegevens up-to-date blijven.

Privacy
Je persoons- en adresgegevens worden alleen gebruikt voor onze eigen administratie. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database en worden niet beschikbaar gesteld aan derden, behalve wanneer deze derden partner zijn van HappyKids. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat HappyKids over jouw juiste adresgegevens beschikt. Daarnaast gebruiken we je gegevens om de HappyKids nieuwsbrief toe te sturen. Wil je deze niet (meer) ontvangen, dan kun je dit op ieder gewenst moment aangeven.

HappyKids houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. HappyKids adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Alle rechten voorbehouden.
Op het materiaal dat op deze site te vinden is rusten rechten van intellectuele eigendom. HappyKids geeft de bezoeker toestemming om kleine delen van de site te kopiĆ«ren voor eigen gebruik, maar je mag de opgeslagen informatie niet openbaar maken of vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van HappyKids.